Het Wijde Wormer Journaal is een uitgave van:
Stichting Wijde Wormer Journaal
Redactie:
Siem van den Brom
Wildschutweg 17
1456 AD Wijdewormer
tel. en fax: 0299 420663
E-mail
redactie@wijdewormerjournaal.nl

Fotografie:
Siem van den Brom
tel:. 0299 420663 of o6 20368607
www.de-neckers.eu
Dick Hartog
tel: 06 10810124
www.dickhartog.nl

Advertenties:
Ben Zandvliet
0299 428364
advertenties@wijdewormerjournaal.nl

Penningmeester:
Michel Groot
0299 428211
Bankrekening: NL42INGB0003610962
t.n.v.: St. Wijde Wormer Journaal
penn@wijdewormerjournaal.nl

Secretariaat:
Evelien Kikkert
0299 431197
secr@wijdewormerjournaal.nl

Redactie:
Siem van den Brom
Hans van der Slikke
Hans van Weely
Mark van de Weijer
Lucas van de Weijer (jeugd)

Druk
Le Detail Uitgevers, Zaandam

Auteursrechten voorbehouden